Future SuperStar Contest 2022

Sau thời gian dài với sự đóng góp cũng như nỗ lực của Ban Tổ Chức, Ban Giám Khảo, đặc biệt là tất cả các bạn thí sinh tham gia, chúng ta đã tìm ra chủ nhân của các giải thưởng không chỉ có giá trị vật chất mà còn có giá trị tinh thần…